Essay
 
રાજમાતા કુશળકુંવરબા-૫
Date : 2013-09-01
 

રાજમાતા કુશળકુંવરબાએ શ્રીહરિને પોતાનું સમગ્ર રાજ અર્પણ કર્યું. વસંતોત્સવ કરી સંતો-ભક્તો, રાજમાતા અને કુંવરને ખૂબ સુખ આપ્યું. આદિવાસી ભક્તોના કલ્યાણના કોલ દીધા.

 
 
Year
 
 

 

 
 
Category
 
Adarsh Nari Ratno